Helion


Andrzej Kochan

Innowacyjne systemy automatycznego transportu szynowego i ich wdrażanie w Polsce
Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Część 1: Funkcje, elementy i układy