Helion


Anna Markowska

Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem?