Helion


Artur Sajnóg

Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa
Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa
Podstawy analizy fundamentalnej. Podejście strategiczne
Wynik całkowity - jakość i użyteczność w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych