Helion


Eugeniusz Sobczak

Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich
Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczyny spowolnienia realizacji celów strategicznych