Helion


Jerzy Konikowski

Kombinacje szachowe
Obrona skandynawska
Atak królewsko-indyjski
Szybkie zwycięstwa
Akiba Rubinstein
Szachy dla przyszłych mistrzów