Helion


Katarzyna Burska

Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie
Kreatywność językowa w komunikacji internetowej
Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)
Kreatywność językowa w marketingu
Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej
Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej
Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów
Medialne oblicza sportu
Poprawność językowa w praktyce. Zbiór ćwiczeń
RegUŁy językowe w praktyce. Wybór pytań i odpowiedzi z internetowej Poradni Językowej UŁ