Helion


Lech Wysokiński

Badania gruntów i kontrola jakości wykonanych z nich przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów
Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7
Zasady budowy składowisk odpadów
Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami