Helion


Ryszard Kozłowski

Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka
Prawa człowieka. Uniwersalizm a partykularyzm godności