Helion


Anna Rogozińska-Pawełczyk

Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji
Zarządzanie kontraktem psychologicznym w polskiej kulturze organizacyjnej
Pokolenia na rynku pracy
Trendy na rynku pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne
Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne