Helion


Ewa M. Boryczka

Przekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 2. Przestrzeń miasta przemysłowego. Zbiór studiów z okazji 200 lat Łodzi przemysłowej
Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta - studium przypadków