Helion


Heller Michał

Elementy filozofii przyrody
Jedna chwila w dziejach wszechświata. Lemaître i jego Kosmos
Sens życia i sens wszechświata. Studia z teologii współczesnej
Własna kawiarnia. Marzenie czy udręka?
Elementy mechaniki kwantowej dla filozofów
Nieskończenie wiele wszechświatów. Od Einsteina do nieskończoności
Between Philosophy and Science
Gdy rozerwą się więzy czasu... Kazania krótkie
Szkice z filozofii głupoty
Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne?
10:30 u Maksymiliana
Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem
Wszechświat - Maszyna czy Myśl?
Filozofia kosmologii
Ważniejsze niż Wszechświat
Philosophy of Chance. A cosmic fugue with a prelude and a coda
Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą
Nowa fizyka i nowa teologia
Jak być uczonym

Jak być uczonym - Audiobook

The Causal Universe
Spór o rozumienie
Nauka i Teologia - niekoniecznie tylko na jednej planecie
Teologia a nauka - z nostalgią ale bez frustracji
Daj nam oczy widzące. Kazania krótkie
Szkice z filozofii głupoty