Helion


Jerzy Konikowski

Atak królewsko-indyjski
Akiba Rubinstein
Kombinacje szachowe
Obrona skandynawska
Szachy dla przyszłych mistrzów
Szybkie zwycięstwa