Helion


John Cruise

John Cruise od ponad dwudziestu lat zajmuje się pisaniem o tworzeniu układów stron. Jest autorem i współautorem wielu książek i artykułów; na co dzień — wykładowcą akademickim.
Adobe InDesign CC/CC PL. Oficjalny podręcznik