Helion


Karolina Tomczak

Artystyczne światy Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Zbliżenia
Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywist
Powojenna twórczość pomnikowa Xawerego Dunikowskiego 1945-1964