Helion


Marcin Pieniążek

Jurysprudencja 16. Promisoryjna teoria umów na tle ontoetyki Paula Ricoeura