Helion


Nathan Marz

Nathan Marz — jest twórcą projektu Apache Storm i autorem architektury lambda dla systemów Big Data.
Big Data. Najlepsze praktyki budowy skalowalnych systemów obsługi danych w czasie rzeczywistym