Helion


Stanisław Smolka

Najdawniejsze pomniki dziejopisarstwa rusko-litewskiego
Początki feudalizmu
Polacy, Czesi i Niemcy
Unia Litwy z Koroną
Uwagi o pierwotnym ustroju społecznym Polski piastowskiej