Helion


Tomasz Czapla

Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany. Perspektywa kompetencyjna