Helion


Giganci Programowania

Szkoła Giganci Programowania powstała z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Grono pedagogiczne szkoły uczy dzieci i młodzież programowania na różnych szczeblach edukacji - od podstawówki po liceum i technikum. Do tematów, w ramach których realizowane są zajęcia, należą m. in. tworzenie stron internetowych, hacking, programowanie czy aplikacje mobilne.

Szkoła ma swoje placówki w całej Polsce.

Strona internetowa: https://www.giganciprogramowania.edu.pl