Helion


Michael Pilhofer

Michael Pilhofer, MM, magister edukacji muzycznej o profilu jazzowym po Eastman School of Music oraz absolwent kierunku Jazz Performance na Uniwersytecie Miami.