Helion


Nathan Marz

Nathan Marz — jest twórcą projektu Apache Storm i autorem architektury lambda dla systemów Big Data.