Helion


Anna Golus

Anna Golus - publicystka i autorka kilku e-booków oraz licznych artykułów dotyczących głównie praw dziecka i przemocy wobec dzieci. Publikowała między innymi w „Tygodniku Powszechnym”, „Ale Historii”, Niebieskiej Linii, Dziecku, Przekroju, Znaku, Blizie, Gdańskich Zeszytach Kulturoznawczych, Kulturze Popularnej i Studiach Edukacyjnych oraz w kilku serwisach internetowych. Inicjatorka kampanii Kocham. Nie daję klapsów i akcji Książki nie do bicia. W 2018 roku nominowana do nagrody MediaTory w kategorii reformaTOR.

Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci
Już bez tabu? Ciąża w polskiej kulturze
Pomaluj kotka, który zlazł z płotka
Dziecko też człowiek! Inny poradnik dla rodziców
Przygody kotka, który zlazł z płotka