Helion


Damasio Antonio

Dziwny porządek rzeczy
Odczuwanie i poznawanie. Jak powstają świadome umysły?
Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg