Helion


Eugeniusz Sobczak

Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego
Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego