Helion


Eugeniusz Sobczak

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich
Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin oraz podregionów i regionów w Polsce