Helion


Grażyna Mikołajczyk-Lerman

Instytucjonalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w województwie łódzkim - potencjał, potrzeby, wyzwania
Życie z niepełnosprawnością w świecie VUCA
Instytucjonalne wsparcie niesamodzielnych osób starszych w województwie łódzkim. Potencjał, potrzeby, wyzwania