Helion


James Freeman

James Freeman jest konsultantem, specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań opartych na Ansible. Jest również autorem i prelegentem na międzynarodowych konferencjach dotyczących tego frameworka.

Ansible 2 w praktyce. Automatyzacja infrastruktury, zarządzanie konfiguracją i wdrażanie aplikacji
Hands-On Enterprise Automation on Linux. Efficiently perform large-scale Linux infrastructure automation with Ansible
Mastering Ansible. Automate configuration management and overcome deployment challenges with Ansible - Fourth Edition
Mastering Ansible. Effectively automate configuration management and deployment challenges with Ansible 2.7 - Third Edition
Practical Ansible 2. Automate infrastructure, manage configuration, and deploy applications with Ansible 2.9