Helion


Jerzy Konikowski

Akiba Rubinstein
Obrona skandynawska
Szybkie zwycięstwa
Kombinacje szachowe
Atak królewsko-indyjski