Helion


Katarzyna Burska

Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie
Kreatywność językowa w komunikacji internetowej
Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)
Kreatywność językowa w marketingu
Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej