Helion


Leszek Kucharski

Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w przekroju przestrzennym w Polsce
Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej