Helion


Łukasz Jach

Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu
Światopogląd scjentystyczny - korelaty i uwarunkowania