Helion


Łukasz Jan Korporowicz

Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej
Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka
Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów w latach 1876-2009