Helion


Mariola Jarczykowa

Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy
Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach
Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej
Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI-XX wiek)
Sarmackie theatrum. T. 6: Między tekstami