Helion


Mathias Bersohn

Słownik biograficzny uczonych Żydów Polskich XVI, XVII i XVIII wieku