Helion


Oksana Małysa

Przestrzenie przekładu T. 4
Przestrzenie przekładu
Przestrzenie przekładu T. 2
Przestrzenie przekładu T. 3
Κомиссивные речевые жанры. Cопоставительный русско-польский аспект [Komisywne gatunki mowy. Aspekt porównawczy rosyjsko-polski]