Helion


red. Aleksandra Kalisz

Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2
Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal. T. 5
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych. T. 4
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3