Helion


red. Urszula Szuścik

Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie
Cieszyński Almanach Pedagogiczny. T. 3: Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce
Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2
Ewaluacja w edukacji - teoria i praktyka
Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Tom. 3: Współdziałanie rodziców - dziecka - nauczyciela