Helion


Anna Rogozińska-Pawełczyk

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne