Helion


Eugeniusz Sobczak

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego
Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich
Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczyny spowolnienia realizacji celów strategicznych