Helion


Eugeniusz Sobczak

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw
Zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczyny spowolnienia realizacji celów strategicznych