Helion


Katarzyna Burska

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej
Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów
Medialne oblicza sportu
Poprawność językowa w praktyce. Zbiór ćwiczeń
RegUŁy językowe w praktyce. Wybór pytań i odpowiedzi z internetowej Poradni Językowej UŁ