Helion


red. Urszula Szuścik

Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie
Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 2: Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce
Cieszyński Almanach Pedagogiczny. T. 3: Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce
Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka
"Cieszyński Almanach Pedagogiczny". T. 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji