Helion


Bennewicz Maciej

Mentoring. Zestaw narzędzi
Zabić coacha. O miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce
Coaching. Złote zasady
COACHING, KREATYWNOŚĆ, ZABAWA. Narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów
COACHING, KREATYWNOŚĆ, ZABAWA. Narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów