Helion


Heller Michał

Gdy rozerwą się więzy czasu... Kazania krótkie
Jak być uczonym

Jak być uczonym - Audiobook

Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem
Philosophy of Chance. A cosmic fugue with a prelude and a coda
Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą