Helion


Heller Michał

Gdy rozerwą się więzy czasu... Kazania krótkie
Teologia a nauka - z nostalgią ale bez frustracji
Uchwycić przemijanie
Philosophy of Chance. A cosmic fugue with a prelude and a coda
Elementy mechaniki kwantowej dla filozofów