Helion


​John Myles White

John Myles White jest doktorantem na wydziale psychologii na Uniwersytecie Princeton, gdzie studiuje mechanizmy podejmowania decyzji przez ludzi, w ujęciu teoretycznym i eksperymentalnym. Poza uczelnią jest bardzo aktywnym członkiem społeczności praktyków analizy danych, ze skrzywieniem na promowanie analizy danych za pomocą otwartego oprogramowania. Jest też opiekunem kilku popularnych pakietów dla języka R, z pakietami ProjectTemplate i log4r na czele.

Brak wyników