Helion


Agnieszka Rumik

Dokumentacja kadrowa i płacowa oraz finanse i księgowość w oświacie w roku szkolnym 2020/2021
28 zadań kadrowo-płacowych na nowy rok szkolny 2020/2021