Dofinansowanie bibliotek

26.10.2021biblioteki

na przeczytanie tego artykułu potrzebujesz 6 minut

Dofinansowanie bibliotek

Biblioteki publiczne w Polsce są finansowane ze środków publicznych, czyli państwowych i samorządowych. W Polsce działa obecnie około 3 tysięcy bibliotek publicznych. Jak wśród tak dużej konkurencji skutecznie pozyskać dofinansowanie? Poniżej znajdziecie odpowiedź na to pytanie.

 

Przykładowe programy rządowe

 

Rząd i Biblioteka Narodowa oferują różne formy dofinansowania dla instytucji publicznych, jakimi są biblioteki. Niektóre programy są dostępne przez kilka miesięcy, inne rozpisuje się na lata. Przykładowe programy, w ramach których biblioteki mogą się ubiegać o dofinansowanie, to:

  • poprawa oferty bibliotek publicznych,
  • inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych,
  • zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
  • program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.
  • Partnerstwo dla książki - to cykliczny program Instytutu Książki i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ma na celu poprawę dostępu do książek i wzmocnienie roli księgarń i bibliotek publicznych. 

  • Kultura cyfrowa - to program zapewniający dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, mający na celu digitalizację polskiego dziedzictwa kulturowego i tworzenie bibliotek cyfrowych, muzeów czy archiwów. 

 

Dotacje dla bibliotek - jak korzystać?

 

Każdy program dotacyjny ma szczegółowy regulamin i własną specyfikację. Trudno jednoznacznie wskazać, jak można wykorzystać pozyskane środki - możliwości jest sporo. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli biblioteka stara się o dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych, nie może wydać tych środków na infrastrukturę. Wydaje się to oczywiste, ale warto o tym przypominać. Każdy program grantowy, w szczególności rządowy, wymaga od beneficjentów drobiazgowych spisów księgowych i dokładnych danych, ile i na co zostało wydane.

 

 

Dofinansowanie dla bibliotek 2021

 

Aktualnie nabór jest prowadzony jedynie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W ramach priorytetu 1 na 2021 rok już nie ma możliwości pozyskania środków, jednak do 31 października można składać wnioski o dofinansowanie na 2022 rok. Dlaczego warto z tego skorzystać? Przede wszystkim dlatego, że program obejmuje nie tylko wspomniany priorytet 1, czyli poprawę oferty bibliotek publicznych, ale również poprawę infrastruktury czy zakup nowości dla bibliotek szkolnych.

 

Dofinansowanie do poprawy dostępności bibliotek dla osób niepełnosprawnych

 

W 2019 roku rozpoczął się program Dostępność Plus; jednym z ujętych w nim projektów była Kultura bez Barier. I to właśnie w ramach tego projektu biblioteki mogły się starać o dofinansowanie do poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Środki pozyskane z programu można było ponadto wydać na organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, a także digitalizację zasobów kultury, aby zwiększyć ich dostępność.

W ramach trwającego obecnie NPRCz 2.0 również można się starać o dofinansowanie z myślą o poprawie infrastruktury, czyli na przykład dostosowanie placówki bibliotecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez zbudowanie podjazdów dla wózków inwalidzkich. 

 

Oto strony internetowe instytucji, które warto śledzić, aby na bieżąco czerpać informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania:

  1. Instytut Książki
  2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  3. Biblioteka Narodowa
 
Udostępnij:

chcesz poznać więcej szczegółów?