Doszkalanie pracowników - praktyczne porady

29.09.2021firmy

na przeczytanie tego artykułu potrzebujesz 6 minut

Doszkalanie pracowników - praktyczne porady

W poprzednim artykule na temat doszkalania pracowników pisaliśmy o rodzajach i typach szkoleń. Dzisiaj bierzemy na tapet praktyczne porady. Jak rozliczać szkolenia? Jak je przeprowadzać? Kiedy je organizować?

 

Koszty kształcenia pracownika

 

Z punktu widzenia pracodawcy można wyróżnić dwa podejścia do kształcenia pracowników. Pierwsze jest określane przez Kodeks pracy w art. 100 par. 1: szkolenia dla pracowników są rozumiane jako podnoszenie kwalifikacji pracownika z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Drugie podejście jest proponowane przez art. 103 - to sytuacja, w której pracodawca może przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenie pieniężne na poczet szkolenia, związanego z nim dojazdu lub noclegu.

Jeśli szkolenie przyczyni się do rozwoju firmy i zwiększenia jej zysków, może zostać potraktowane jako koszt firmy. W Kodeksie pracy nie ma jednak jasno określonych kryteriów, które musi spełnić kurs, aby został zakwalifikowany jako koszt firmy. Kwalifikacja odbywa się na podstawie argumentacji pracodawcy.

 

Szkolenie pracownika - jak rozliczać?

 

Szkolenie dla pracowników, a właściwie jego finansowanie, stanowi koszt dla pracodawcy, dlatego ma on możliwość odliczenia od niego podatku VAT. Szkolenie jest bowiem w tym przypadku nabytą usługą.

Z prawa do odliczenia VAT-u mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Dodatkowo przedsiębiorca musi wskazać związek poniesionego kosztu z wykonywaną działalnością.

 

Czy pracodawca ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych na szkolenie?

 

Pracodawca ma prawo żądać zwrotu środków poniesionych na szkolenie, jeśli:

 

 • pracownik przerwie lub nie podejmie udziału w szkoleniu bez wcześniejszego uprzedzenia,
 • nastąpi zerwanie umowy o pracę z winy pracownika w ciągu trzech lat od daty szkolenia.

 

Wysokość zwrotu kosztów stanowi proporcjonalnie wyliczoną część wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał po zakończeniu szkolenia.

 

Jak przeprowadzić szkolenie dla pracowników?

 

Szkolenia dla pracowników mogą się odbywać w różnorakich formach. Może to być:

 

 • szkolenie stacjonarne w siedzibie firmy,
 • szkolenie wyjazdowe,
 • szkolenie połączone z wyjazdem integracyjnym,
 • szkolenie online z trenerem,
 • szkolenie na platformie e-learningowej,
 • szkolenie online przy użyciu kursów video.

 

Jednak przy organizacji szkolenia najważniejsze kwestie - od których zresztą trzeba zacząć - to:

 

 • ustalenie potrzeb szkoleniowych,
 • rozpisanie założeń: co chcemy osiągnąć, jakie tematy omówić itp.,
 • przygotowanie pomieszczenia na szkolenie lub narzędzia internetowego do przeprowadzania spotkań online,
 • zapewnienie pomocy szkoleniowych: filpchartów, notesów, komputerów, książek itp.,
 • zaplanowanie miejsca i czasu zajęć,
 • określenie jasnych i mierzalnych celów,
 • dobór odpowiednich metod kształcenia,
 • opracowanie kryteriów oceny szkolenia.

 

Szkolenie można przeprowadzić prościej. Wystarczy wykupić dostęp do usługi e-learningowej lub do kursów video - nie dość, że odpada wiele obowiązków związanych z organizacją szkolenia, to jeszcze pracownicy sami mogą wybierać tematy, w ramach których będą się dokształcać. A nawet jeśli temat zostanie im narzucony, mogą się z nim zapoznać w dogodnym dla siebie momencie.

 

Przykłady kursów, które pracownicy mogą przejść w dowolnej chwili:

 

 1. Excel 2016 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia makr
 2. Angielski w korpoświecie. Kurs video. Skuteczna komunikacja w środowisku zawodowym
 3. Warsztat skutecznego menadżera. Kurs video. Jak skutecznie wspierać, motywować i angażować pracowników
 
Udostępnij:

chcesz poznać więcej szczegółów?