Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy

16.06.2021firmy

na przeczytanie tego artykułu potrzebujesz 14 minut

Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy

Autor: Ewelina Nicka

Przyjazne miejsce pracy bardzo łatwo zdefiniować. Już sama nazwa wskazuje czym ono powinno być. Powinno być przyjazne. Ale co to właściwie znaczy?

 

Właśnie! Dla każdego z nas to przecież coś innego! I całe szczęście, że jesteśmy tak różni i tak wiele rzeczy, sytuacji, ludzi, doświadczeń nas cieszy i zachwyca, a czasem drażni i deprymuje. Dodatkowo dochodzą  tu dwie perspektywy. Pierwsza - pracownika i druga -najczęściej odmienna perspektywa pracodawcy. Spróbujmy jednak znaleźć wspólny mianownik.

 

Przyjazne miejsce pracy, czyli jakie?

 

Na pewno przyjazne miejsce pracy, to przede wszystkim - miejsce pracy. A na takowe składa się przestrzeń, która powinna być bezpieczna, zapewniać minimalną prywatność, ciszę i spokój (na szczęście open space'y wychodzą z łask), dająca możliwość wykonywania zadań w skupieniu i koncentracji, co znacząco wpływa na efektywność pracy, ale i zmęczenie po zakończonym dniu. Kolejną składową są ludzie. A jak ludzie to relacje, emocje, wsparcie i rozwój. Przyjazne miejsce pracy kojarzyć się może z dobrą atmosferą. Taką, która pomaga ludziom wzrastać, realizować skutecznie postawione zadania i zdobywać cenne doświadczenia w otoczeniu nastawionym na współpracę i osiąganie wspólnego celu. Ważnym aspektem w tym obszarze  jest wsparcie ze strony przełożonego i zespołu oraz zaangażowana komunikacja, jak również wzajemny szacunek i zrozumienie dla odmiennych poglądów czy zasad.

 

Przyjazne miejsce pracy - atmosfera ma znaczenie!

 

Dobra atmosfera zaś, prowadzi do zdrowych i wspierających relacji. To one są kolejnym budulcem przyjaznego miejsca pracy. Mam tu na myśli relacje i komunikację między pracownikami, ale również pomiędzy pracownikami  a przełożonym czy idąc dalej - klientami. Relacje z pracownikami/klientami mają ogromny wpływ na wizerunek firmy. Zyskują te organizacje, które stawiają na otwartość i transparentność w komunikacji z zespołem i otoczeniem. Jeśli mowa o komunikacji - pamiętajmy, że szczerość, otwartość  na feedback i brak cenzury otwiera ludzi, a Ci tym chętniej dzielą się nie tylko niezadowoleniem, ale przede wszystkim kreatywnymi rozwiązaniami i innowacyjnymi pomysłami, które mogą nasze firmy wznieść na wyższy poziom. Dajmy zatem ludziom mówić! I aktywnie słuchajmy. Wsłuchiwanie się w potrzeby i oczekiwania zespołów przez osoby zarządzające organizacjami powinno stanowić podstawę procesu zarządzania zasobami ludzkimi, nie bez znaczenia jest także proces doceniania ludzi i wspierania  ich w rozwiązywaniu trudności w wykonywaniu ich codziennych zadań. Ale także dawanie możliwości zrobienia czegoś więcej, wpływania na decyzje biznesowe, wdrażanie innowacyjności, odpowiednie rozdzielenie zadań, uwzględniające predyspozycje i talenty jednostek, nagradzanie za inicjatywę czy wykonaną pracę. Jeśli ludzie czują się dobrze są bardziej wydajni, kreatywni i zaangażowani.

 

Przyjazne miejsce pracy - stawiamy na rozwój

 

Kiedy poruszamy kwestię wsparcia, to na myśl przychodzi mi kolejny element wpływający na postrzeganie naszej firmy jako przyjaznego miejsca pracy. Mowa tu o rozwoju. Rozwój zawodowy - to kluczowy element budujący zaangażowanie i tożsamość organizacyjną. Często jest główną determinantą podjęcia zatrudnienia w danej firmie lub nie. Niestety to także motywator do którego - my jako pracodawcy - zaczęliśmy podchodzić z rezerwą, bo jest kosztowny, czasochłonny,  bo trudno zweryfikować efekty, bo wyszkolimy ludzi a oni pójdą pracować gdzieś indziej. Jeśli będziemy tworzyć przyjazne miejsce pracy i rozwijać ludzi, budować plany rozwoju dla wszystkich, dawać im możliwości wzrastania i osiągania kolejnych kroków zawodowych na wyznaczonej ścieżce, będziemy ich szanować i traktować jak partnera - nie odejdą tak szybko!

 

Przyjazne miejsce pracy - benefity pracownicze 

 

Kolejny obszar, który od lat nam towarzyszy i świetnie realizuje nasz cel - budowanie wizerunku przyjaznego miejsca pracy to całe spektrum benefitów. Wachlarz dostępnych benefitów jest tak szeroki, że nie sposób będzie je wszystkie wymienić. Skupię się więc na podstawowych, takich o które pytają najczęściej kandydaci do pracy. Są nimi pakiety medyczne i sportowe, ubezpieczenia na życie, NNW, OC czy dofinansowania do wypoczynku, możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy, dodatkowe dni wolne, samochód służbowy do celów prywatnych. Ale są także inne - bilety do kina, paczki świąteczne, kolonie dla dzieci, owoce i lody w biurze, pakiety powitalne z produktami firmy, kwiaty urodzinowe i prezenty związane z urodzeniem dziecka.

 

Wdrożenie pracowników w działanie organizacji 

 

Pozwolę sobie na stwierdzenie, że poczucie bezpieczeństwa i komfortu w miejscu pracy daje nam również znajomość zasad, norm i wartości jakimi kieruje się organizacja. To szalenie ważne, by każdego nowego pracownika czy współpracownika wprowadzić odpowiednio do firmy. Zaznajomić go z zasadami jakie w niej panują (gdzie jest socjal, czy mówimy sobie po imieniu, kto jest kim). Idąc dalej - jakie wartości towarzyszą ludziom przy realizacji pracy i obowiązków (jak podchodzimy do klientów, traktujemy się z szacunkiem, nie hejtujemy, nie plotkujemy itp.), jak się komunikujemy, jak wyrażamy niezadowolenie, jak doceniamy i jak przekazujemy informację zwrotną itp. Takie wprowadzenie skutecznie zmniejszy napięcie i pomoże nowej osobie poczuć się pewniej i bezpieczniej w nowej organizacji, wśród nowych ludzi, z którymi  przecież będzie spędzać co najmniej 8 godzin dziennie, oczywiście nie licząc weekendów!

 

Przyjazne miejsce pracy - Work life balance

 

Przyjazne miejsce pracy budują również tak uniwersalne elementy jak równowaga pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym naszych pracowników. Rzeczona równowaga to obecnie powszechny i bardzo mocny trend na globalnym i lokalnym rynku pracy, dlatego też pracodawcy coraz szerzej otwierają się na takie rozwiązania jak: wprowadzanie elastycznych godzin pracy lub umożliwienie pracy zdalnej, a jeśli nie jest to możliwe ze względu na specyfikę działalności firmy, zapewniają aktywne formy wypoczynku pracownikom (teamy sportowe, zawody), wspierają ich w rozwijaniu pasji i różnych aktywności poza życiem zawodowym (indywidualne lub zespołowe budżety do wykorzystania). Takie działania mają znaczący wpływ na poziom satysfakcji pracowników. Ludzie naprawdę to doceniają!

 

Przyjazne miejsce pracy buduje się również wdrażając pomniejsze rozwiązania, które z perspektywy czasu pokazują, że warto poczynić takie inwestycje, wdrażając programy czy projekty edukacji prozdrowotnej, których konsekwencją jest uzyskanie wiedzy i umiejętności jak korzystać z dobrodziejstw ergonomii na stanowisku pracy, jak się zdrowiej odżywiać, jakie ćwiczenia wykonywać by rozluźnić spięte ciało po wielogodzinnej telekonferencji. Bardzo łatwo i bez większych kosztów możemy dostosowywać przestrzeń biurową tworząc zielone zakątki czy strefy relaksu, które pozwolą zmniejszyć poziom stresu, wyciszyć się lub będą miejscem spotkań biznesowych.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Kolejnym elementem mozaiki, który buduje obraz firmy jako przyjaznego miejsca pracy jest jej zaangażowanie się w działania prospołeczne. Dużym zainteresowaniem cieszą się pracownicze grupy wolontariatu czy zespoły pomocowe, które działając pod wspólną egidą, robią coś dobrego dla innych, dla lokalnej społeczności (malowanie placów zabaw) czy całego społeczeństwa (akcje: czysty las). Wykreowanie takich możliwości pomaga zwiększyć zaangażowanie, buduje tożsamość  organizacyjną i zaufanie do pracodawcy. Spełnia także niesamowicie rolę integracyjną. Ludzie mogą się spotkać, poznać lepiej, nawiązać bliższe relacje.

 

Te wszystkie działania nie wyczerpują tematu, ale na pewno składają się na przyjazne miejsce pracy. Większość z nich jest zupełnie bezpłatna, a szalenie istotna zarówno dla mnie, jak i pewnie dla Ciebie, a jeśli tak to również dla innych. Zatem do dzieła, stwórzmy wspólnie najlepsze miejsce pracy już dziś!  

 

Warto przeczytać: 

1. Jak czerpać radość z pracy 30 sposobów na uzdrowienie kultury organizacyjnej w firmie i pokochanie swojej pracy

2. Kiedy ryby latają? Jak stworzyć inspirujące środowisko pracy 

 
Udostępnij:

chcesz poznać więcej szczegółów?