Rozwój organizacji

25.11.2020firmy

Rozwój organizacji
Rozwój organizacji przez rozwój zasobów ludzkich

Skuteczny rozwój zasobów ludzkich wymaga sprzyjającego klimatu w organizacji. Klimat sprzyjający uczeniu się jest definiowany jako nastawienie -- od pozytywnego do obojętnego -- które pozwala pracowni-kom szukać okazji do uczenia się i osobistego rozwoju (Walton, 1999). W literaturze przedmiotu opisanych jest 11 kryteriów, dzięki którym można zbadać klimat sprzyjający uczeniu się w organizacji.

Kryteria:
 
1. Praca i postępy w uczeniu są regularnie monitorowane.
2. Pracownicy otrzymują informacje zwrotne dotyczące wykonywanej pracy i nauki w odpowiednim czasie.
3. Kadra kierownicza jest zaangażowana w etap identyfikacji potrzeb szkoleniowych.
4. Kadra kierownicza jest zaangażowana w ustalanie celów związanych z uczeniem się.
5. Kadra kierownicza otrzymuje wsparcie, dzięki czemu może rozwijać innych.
6. Kadra kierownicza pomaga w tworzeniu sytuacji ułatwiających uczenie się.
7. Kadra kierownicza poszukuje nowych doświadczeń, dzięki którym wraz z pracownikami może rozwijać nowe kompetencje.
8. Okazjonalnie są organizowane treningi na zewnątrz organizacji
i nie ma barier dla tych, którzy chcą się uczyć poza organizacją.
9. Kadra kierownicza jest zaangażowana w ponoszenie ryzyka
i próbuje uczyć się na swoich błędach.
10. Kadra kierownicza jest zaangażowana w przeglądy, wnioski,
plany uczenia się w organizacji.
11. Kadra kierownicza jest zaangażowana we wprowadzanie zmian
w tradycyjnych sposobach wykonywania zadań.
 
Co na to nauka?
 
Inni badacze (Bertram i współpracownicy, 1999) biorą pod uwagę także komponenty niezwiązane w tak dużym stopniu z umiejętnościami kadry kierowniczej, a mające wpływ na klimat uczenia się w organizacji: styl przywództwa; czas, który ma pracownik na eksperymentowanie w pracy; autonomię, którą ma pracownik; styl współpracy w zespole; okazje do rozwoju; pisemne wskazówki; satysfakcję.
Walton (1999) dodaje do tego zestawu odpowiednie zaprojektowanie stanowiska pracy, wzbogacanie pracy, demonstrowanie osobistego zaangażowania w proces uczenia się przez kierownictwo najwyższego szczebla. Zaangażowanie w uczenie się jest okazywane poprzez politykę korporacji, zapewnienie wystarczających zasobów -- i nie chodzi tylko o pieniądze, lecz także np. czas, poczucie sprawiedliwości (wszystkie grupy pracowników mają okazję się rozwijać), brak przeciążenia inicjatywami czy zmianami, atmosferę zaufania.
 
Cytowany fragment pochodzi z książki: "Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w firmie. Rezultaty przede wszystkim" Małgorzaty Mitoraj - Jaroszek.

Książka do kupienia tutaj lub do wypożyczenia tutaj
 
Udostępnij:

chcesz poznać więcej szczegółów?