Szczegóły ebooka

EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast

EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast

Aleksandra Nowakowska

Ebook
 Autorzy książki EkoMiasto#Gospodarka koncentrują swoją uwagę na gospodarczym wymiarze trwałego i zrównoważonego rozwoju miasta. Rozważania ogniskują się wokół nowych czynników i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast i osadzone są w kontekście globalnych przemian. Eksponowane są tu takie zjawiska, jak metropolizacja przestrzeni, zachowania przestrzenne użytkowników miast, znaczenie sektora publicznego czy rola wiedzy i kapitału ludzkiego w procesach rozwoju gospodarczego. Uwaga zwrócona została także na zagadnienia z zakresu logistyki miejskiej i transportu zrównoważonego, finansowania rozwoju miast oraz modelowania rozwoju gospodarczego. Całość pracy zamyka rozdział przygotowany w języku angielskim, analizujący podstawowe pojęcia z zakresu rynku pracy. W monografii rozważania teoretyczne ilustrowane są wieloma przykładami i odwołują się do praktycznych implikacji.
Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków zajmujących się kształtowaniem zrównoważonego rozwoju miast. Do lektury tej publikacji zachęcamy przede wszystkim studentów kierunków: ekonomia miasta zrównoważonego, gospodarka przestrzenna czy ekonomia sektora publicznego, ale także pracowników administracji publicznej, którzy swoimi decyzjami i aktywnością współtworzą zrównoważony rozwój miast.
1. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast (Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Rzeńca, Zbigniew Przygodzki) 7
1.1. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - odpowiedź na wyzwania w rozwoju współczesnych miast 8
1.2. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - nowoczesna edukacja na poziomie wyższym 9
1.3. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - nowatorska logika i specyfika kształcenia 12
1.4. Kierunek „Ekonomia miasta zrównoważonego” - integracja metod i narzędzi dydaktycznych 16

2. Zrozumieć fenomen miasta (Aleksandra Jewtuchowicz, Mariusz Sokołowicz, Jakub Zasina) 19
2.1. Od miasta do metropolii. Rys historyczny powstawania i ewolucji miast 20
2.2. Czynniki powstawania i rozwoju miast 24

3. Miasto w gospodarce globalnej (Aleksandra Jewtuchowicz) 29
3.1. Globalny wymiar rozwoju miast 30
3.2. Metropolie - pojęcie i funkcje 32
3.3. Procesy metropolizacji 35
3.4. Klasyfikacja metropolii 36

4. Ekonomia miasta (Mariusz Sokołowicz, Jakub Zasina) 43
4.1. Ekonomiczny paradygmat miasta 44
4.1.1. Miasto jako przedmiot badań ekonomii 44
4.1.2. Podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomii miasta 46
4.2. Logika i dynamika przekształceń struktur miejskich 47
4.2.1. Motywy i konsekwencje zachowań przestrzennych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych 48
4.2.2. Ekonomia miasta z perspektywy głównych modeli i koncepcji 53
4.3. Sektor publiczny w ekonomii miasta 60
4.3.1. Dobra publiczne 62
4.3.2. Efekty zewnętrzne 63
4.3.3. Monopol naturalny 65

5. Kapitał ludzki i zasoby wiedzy w rozwoju miasta (Łukasz Arendt, Zbigniew Przygodzki) 69
5. 1. O kapitale intelektualnym miasta 70
5. 2. Wiedza - czynnik konkurencyjności miasta 71
5. 2. 1. Rodzaje wiedzy. Wiedza jako czynnik rozwoju 71
5. 2. 2. Sieci jako infrastruktura rozwoju wiedzy 75
5. 3. Człowiek - podstawowa wartość miasta 77
5. 3. 1. Teoria ekonomii wobec kapitału ludzkiego 77
5. 3. 2. Właściwości kapitału ludzkiego jako zasobu strategicznego miasta 79
5. 3. 3. Obszary inwestycji w kapitał ludzki 81
5. 4. Zarządzanie wiedzą w mieście 89

6. Logistyka miejska i transport zrównoważony (Mariusz E. Sokołowicz, Zbigniew Przygodzki) 95
6.1. Miasto jako system logistyczny 96
6.2. Ekologistyka - podstawowe zagrożenia a bezpieczeństwo miasta 97
6.3. Transport zrównoważony w mieście 100
6.3.1. Integracja w transporcie miejskim 102
6.3.2. Inteligentne systemy transportowe (ITS) w logistyce miejskiej 107
6.3.3. Miasta przyjazne pieszym i rowerzystom 109
6.3.4. Stawiając na transport miejski - ekonomia transportu zbiorowego 114

7. Finansowanie rozwoju miast (Zbigniew Przygodzki) 123
7.1. Podstawy gospodarki finansowej miasta 124
7.2. Budżet miasta: dochody, wydatki i wynik finansowy 126
7.3. Ocena zdolności inwestycyjnych miasta 133
7.4. Zewnętrzne źródła finansowania projektów miejskich 138

8. Modelowanie rozwoju gospodarczego miasta (Elżbieta Antczak) 145
8.1. Metody ilościowe w ocenie rozwoju gospodarczego miasta 146
8.2. Statystyczny obraz rozwoju miasta 146
8.3. Analizy powiązań 152
8.4. Wzorzec i antywzorzec rozwoju gospodarczego miasta 156
8.5. Związki przyczynowo-skutkowe 160
8.6. Zależności przestrzenne w mieście i między miastami 163
8.7. Prognozowanie rozwoju miast 167

9. Labour markets in big cities (Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata) 171
9.1. Labour market: the concept and elements 172
9.1.1. Labour and labour market 172
9.1.2. Labour supply and labour demand 173
9.2. Labour market determinants 175
9.2.1. Economic determinants 176
9.2.2. Demographic determinants 177
9.2.3. Educational determinants 177
9.3. The situation in the labour market and its measurements 178
9.3.1. Balance on the labour market 178
9.3.2. Unemployment and its types 180
9.3.3. Labour market measurements 181
9.4. Labour markets of big cities in Poland 181
  • Tytuł: EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast
  • Autor: Aleksandra Nowakowska
  • ISBN: 978-83-796-9969-8, 9788379699698
  • Data wydania: 2016-04-29
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_04qq
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego